İletişim

Cağaloğlu Yokuşu Evren Han Kat 3/53

Cağaloğlu/İstanbul

Tele/Fax: 0212 5121668

e-mail: recep@suyayinevi.com