Yayın Politikamız

Su Yayınevi Anne Bak Kral Çıplak! kitabıyla Türk solunu sorgulayarak yayın hayatına başladı.

Kemalistler Ülkesinde Cumhuriyet ve Diktatörlük’le egemen anlayışı eleştirdi. Mahir ve Deniz’in yaşam öyküleriyle bir dönemin analizini yaptı.

Nasıl Müslüman Olduk ve Osmanlı Gerçeği ile müslümanlaştırılmamızın ve Osmanlılaştırılmamızın gerçekleri anlatıldı.

Reis ve Beco ile Susurluk ve perde arkasındaki derin devletin bu ülkedeki karanlık ilişkilerini gün yüzüne çıkarmaya çalıştık.

Ermeni Sorunu ile ulusal kimliğimizin oluşumunda yaşanan sancıları ve Ermeni Tabusu ile de bu sancıları atlatmanın yollarını aradık.

Kadife Karanlık ve Söylem ve İdeoloji küreselleşmenin iletişim ağıyla ulusları kadife bir örtüyle nasıl kapladığını, bu örtüyü aralayarak okuyucuya sunmaya çalıştık.

Azınlık Hakları, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Türkiye Kararları, Azınlıklar ve Dil ile küreselleşmenin ulus devletlerinin dil ve kültürlerine müdahalesini anlatırken ulus-devletlerin kendi içindeki azınlıkların dil, kültür ve hak ihlallerini ele aldık.

Hasan Sabbah ve Alamut ile yıllardır okuyuculara sunulan Alamut ve Hasan Sabbah senaryolarını tersyüz edip, tarih ezberimizi bozduk.

Anadolu Bilgeleri ile bu topraklarda yaşamış olan isyancı geleneğin düşünür ve ozanlarının yaşamlarını felsefelerini ve iktidarlarla olan kavgalarını anlattık.

Kadın Dervişler ve Toprak ve Kadın kitaplarımızla kadın bedeninin ve kadın kimliğinin tanrıçalıktan fahişeliğe kadar uzanan yolculuğunu özetledik.

Behrengi Toplu Masallar, Çocuk Kalbi, Bu Toprağın Masalları ve Bu Toprağın Efsaneleri ile bu toprağın çocuklarının küresel kültürün saldırıları karşısında yegane silahı olacak olan kendi kültürüyle donanarak savaşsın istedik.

Aleviliğin Doğuşu ile yıllardır yazılan ve anlatılanların tersine alevi kimliğinin oluşumunda islam-içi içsavaşların bu içsavaşlarda yüzbinlerce müslümanın öldürülüşünün hikayesini özetledik…