Su Yayınevi Hakkında

Su Yayınevi Türkiye’deki bilimsel ve kültürel çalışmalar yapan yazarları içine alan kollektif bir yayıncılık projesinin bir ürünü olarak 1999 yılında yayın hayatına başladı. Siyasal zeminin kayganlığının sonucu olarak yazar kollektifi 2002 yılını görebildi.

2002 yılıyla yayınevimiz akademik, bilimsel ve siyasal zeminde yayıncılık anlayışını benimseyerek yayın hayatını sürdürmektedir. Dünyamızdaki gelişmeleri içine alan kendi özgülümüzdeki sorunları da sorgulayan yayıncılık ilkesinden hareketle küreselleşmenin iletişim ağını nasıl kullandığını, küreselleşmenin ulus-devletlere ve dillere müdahalesini, ulus-devletlerin azınlıkların haklarına müdahalesine, halkların insan haklarının ihlallerine ve bu toprakların kendi içindeki sorunlarına, Osmanlıdan Kemalizme, İslamiyetten Aleviliğe bu toprağın insanlarının daha iyi bir yaşam için sorunları en aza indirgemek doğrultusunda soru soran, sorulara yanıt arayan bir yayıncılık ilkesiyle YOL’umuza devam etmekteyiz…