Terekemeler Karapapaklar

Yazar :Zihni Papakçı
Editör :SU YAYINEVİ
Yayına Hazırlık :1. BASKI
Türü :Tarih
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :2010
Baskı :
ISBN :978-975-6709-88-7
Fiyat :10.00

Terekeme Karapapaklar Kafkas halklarındandır. Kafkas halkları tarihsel süreçte birbirleriyle sosyo-kültürel ve etnik karışımlarla yoğrulmuştur. Bu açıdan Kafkas halklarını ve etnik yapılarını değerlendirmeden Terekeme Karapapaklar için doğru bilgiler vermek olanaksızdır. Bugüne değin Terekeme Karapapaklar için söylenenler, yazılanlar ise yanlı, çarpıtılmış olarak ortaya konmuş, önemli olgu ve olaylar gözden kaçırılmıştır. Bu çalışma bir yerde de bu dengesizliği biraz olsun dengelemek için yazıldı.

Su Yayınevi Kitaplar

Tarih Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...