Dünya Düzenini Değiştiren Savaşçılar ve Maceracılar

Yazar :Saliha Akan
Editör :Recep S. Tatar
Yayına Hazırlık :Su Yayınevi
Türü :Tarih
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :10.02.2020
Baskı :
ISBN :978-605-4554-57-7
Fiyat :26.00

İnsana bitki ve hayvanı evcilleştirerek yerleşik yaşama geçme imkanını tanıyan ilk yer, doğu coğrafyasıydı. Bu yüzden ilk kabile düzeninden krallığa ve imparatorluğa doğru değişen ölçekte ilk savaşlar da, bu coğrafyada gerçekleşti.

Mezopotamya’dan başlayıp Mısır, Levant, Küçük Asya (Anadolu), İndus ve Çin’e genişleyen tarım ve ticaret coğrafyalarında ilk savaş dumanları tüterken, buna eşlik eden zenginlik, aynı zamanda buralarda dünyanın ilk medeniyetlerini de inşa etmeye başladı.

Binlerce yılın ardından batı ufkunda beliren yeni savaşçılar, zenginlik ihtirasına yeni bir yön tayin etmeye başlamış olsalar bile, savaşın ve savaşçının temel mantığı, zemini ve araçları hiç değişmeksizin kendini tekrar etmeye devam edecekti; o da mülkiyet kazanma ve mülksüzleştirmeydi…

 

Su Yayınevi Kitaplar

Tarih Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...