Aleviliğin Doğuşu

Yazar :İsmail Kaygusuz
Editör :SU YAYINEVİ
Yayına Hazırlık :3.Baskı
Türü :Tarih
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :2014
Baskı :
ISBN :978-975-6709-44-3
Fiyat :18.00

İslam İmparatorlukları Tarihinde İktidar Mücadeleleri ve ALEVİLİĞİN DOĞUŞU İslamiyet’in Doğuşundan, Hz Muhammed’in ölümüne kadar geçen süreç İslam’ın yayılma döneminin tarihidir. Hz Muhammed’in ölümüyle başlayan halifelik mücadeleleri Hz Ali’nin öldürülmesiyle beraber İslam Tarihi İslam içi iç savaşlar tarihine dönüşmüştür. Egemen görüşün teksesli tarih anlayışı yüzünden bu savaşlardan ya bahsedilmez ya da tarih sayfalarında bir dipnot kadar yer bulurlar. İbn Saba, Kerbela, Kaysaniler, Bayaniler, Albailer, Karmati, Babek, Zenci köle-işçi ayaklanması,... bunlardan birkaçı. Bu iç savaşlar İslam önderlerinin ve yüz binlerce Müslüman’ın ölümüyle sonuçlanırken İslamiyet’te farklı görüşlerin doğuşuna da neden olmuştur. “Aleviliğin Doğuşu” gibi. Elinizdeki bu çalışma tarih kitaplarında dipnot olarak yeralanların tarihidir.

Su Yayınevi Kitaplar

Tarih Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...