Küreselleşme, Ulus-Devlet

Yazar :Şavaş Çoban
Editör :
Yayına Hazırlık :
Türü :Siyasi
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :
Baskı :
ISBN :
Fiyat :10.00

Dil ve kültür tüm toplumların yaşayışının en önemli parçasıdır. Bugün dünyadaki birçok dil ve kültür yokolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Küreselleşme ve ulus-devlet anlayışları birçok halkı ve onların dilleriyle kültürlerini tehdit etmektedir. Küreselleşme Ulus-Devletlerinin dil ve kültürlerini tehdit ederken Ulus-Devlet anlayışları da kendi içindeki azınlıkların dil ve kültürlerini tehdit etmektedir. Bu anlamda iç içegeçmiş tehditler ve olumsuzlıklar birbirini izlemektedir. Yaşanan ve yaşanmakta olan tüm olumsuzlıkları yenmek için tek çıkar yol, çokdilli ve çokkültürlü yapılanmaya gitmek dil ve kültürler üzerindeki tüm baskıları ortadan kaldırmaktır.

Su Yayınevi Kitaplar

Siyasi Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...