Ebu Müslim Horasani Bir İhtilalcinin Hikayesi

Yazar :Faik Bulut
Editör :
Yayına Hazırlık :
Türü :Roman
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :
Baskı :
ISBN :
Fiyat :

Ebu Müslim Horasani, İslam tarihinin tanığı ve sanığıdır. Emeviler ve Abbasiler döneminin halk kahramanıdır. Sadece tarihin figüranı değil baş aktörüdür. Gerçek bir tarih yaratıcısıdır o. Köle iken ihtilal önderliğine yükselen bir efsane-insan’dır. Horasan Spartaküsü derler adına. Bu yüzden bölge halklarından Kürtler, Türkler, Acemler ve Araplar kendisine sahip çıkmış, onu öz evlatlarıymış gibi benimsemiş; her kavim, ‘Ebu Müslim bizdendir’ diyebilmiştir. Adına menkıbe ve destanlar yazılmış, Batıni akımlarca ‘tanrı-insan’ olarak algılanmıştır. Ebu Müslim ölmemiş, ak güvercin donuna bürünüp gökkuşağında gezer olmuş. Alevi tarihinin kılavuzluğunu yapmış. Kitabı okurken, Aleviliğin oluşumunu da anlayacaksınız. Ona türlü türlü adlar verilmiş: Köle İbrahim, İbrahim bin Osman, Heyyakan, Hetkan, Abdurrahman bin Müslim, Bihzadan, Horasan Teberdarı, vs. adı gibi kökeni de esrar perdesiyle örtülüdür. Hayatı gizem doludur. Tarihte böylesine aktif rol oynayıp, yaşam öyküsü bilinmeyen çok az insan vardır. Kürt ve Türk kökenli Aleviler çevresinde pek sevilen, Türk-İslamcı kesimlerin polemiklerine muhatap olan Ebu Müslim hakkında yazılı eser bulmak çok zordur.
Bu kitap, belgesel öğelerle süslenmiş bir roman denemesidir. Ebu Müslim gerçeğini ortaya koyarken, olaya tatlı bir hikaye ve masal havası veriyor. Okumakla Türkiye’deki bir ‘ilk’e daha kavuşmanın tadına varacaksınız.

Su Yayınevi Kitaplar

Roman Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...