Kadife Karanlık - 2

Yazar :Williams Louis Althusser - George Gerbner
Editör :Yar. Doç. Dr. Barış Çoban - Ünsal Çığ
Yayına Hazırlık :1. baskı
Türü :İletişim
Ebadı :-
Sayfa :-
Yayın Tarihi :2000
Baskı :-
ISBN :975-6709-48-0
Fiyat :15.00

İletişim kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır ve çok sayıda anlamı kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bu kavramın anlamı ve içeriği daha da gelişerek birçok bilimin kesişim noktası haline gelmiştir. İletişim süreçleri felsefe, tarih, coğrafya, psikoloji, toplumbilim, antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi, konusu olmuştur.
Geçmişten günümüze birçok kuramcı iletişimle ilgili düşünce ve kuramlarını ortaya atmışlardır. Küresel üretimler ve medya alanındaki teknolojik gelişmeler emperyalizmin çift yönlü çağdaş silahlarından biridir: Ekonomik ve ideolojik Pazar ekonomisi büyük imparatorlukların ve dinlerin başaramadığını başararak tüm insanları küresel bir topluluk içinde kaynaştırmıştır.
Gelinen bu süreci aydınlatmak, küresel oluşum ağlarını parçalamak, küreselleşme adı altında insanlığın üzerine örtülmüş kadife karanlığı aralamak, iletişim kuramcılarının en acil görevleridir.

Su Yayınevi Kitaplar

İletişim Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...