Söylem ve İdeoloji

Yazar :Teun van Dijk - John Wilson - Norman Fairclough - Phil Graham - Barış Çoban - Bora Ataman - Simon Springer - Thomas Nail - Dilan Köse
Editör :SU YAYINEVİ
Yayına Hazırlık :2. Baskı
Türü :Felsefe
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :2015
Baskı :
ISBN :978-975-6709-32-0
Fiyat :24.00

Prof. Dr. Ünsal Oskay’ın Önsözüyle; Söylem ve ideoloji arasındaki ilişki üzerine odaklanmak, bu bağlamda güncel toplumsal yaşamın dinamiklerini anlama ve toplumsal pratikleri anlamlandırma sürecini anlatır. Toplumun söylemi içinde yaşanılan dönemi üretim biçiminin, üretim ilişkilerinin ideoloji ve diğer kültürel pratiklerin izlerini taşır. Toplumsal söylemi çözümlemek bu anlamda toplumu çözümlemektir. Elinizdeki bu çalışma bize bu konuda gerçekten yardımcı olacak nitelikte. Ayrıca yaklaşım olarak dil ve söylemin çözümlenmesinde filologların titiz yöntemlerinin ağırlıklı olarak kullanılması da metinleri biz sosyal bilimciler için ilgi çekici kılıyor. Prof. Dr. Ünsal Oskay

Su Yayınevi Kitaplar

Felsefe Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...