Panoptikon: Gözün İktidarı

Yazar :Jeremy Bentham - Catherine Pease - Watkin Simon Werret - Barış Çoban - Zeynep Özarslan -
Editör :SU YAYINEVİ
Yayına Hazırlık :2. Baskı
Türü :Felsefe
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :2016
Baskı :
ISBN :978-975-6709-64-1
Fiyat :12.00

“Gözün iktidarı” küreselleşmekte ve toplumsal özgürlükleri yok ederek, baskıcı gözetim toplumunu yerel iktidarların yardımıyla yeniden-biçimlendirmektedir. Küresel panoptikon, yeni emperyal iktidarın “yeni-dünya düzen”dir. Toplumlar, küreselleşme süreci ile birlikte, “gözün iktidarı” tarafından teslim alınmıştır, başka bir deyişle herkes “gözaltına” alınmıştır. Küresel iktidarın teknolojik gözü toplumları tehdit olarak tanımlamakta ve tüm dünya yeni iletişim ve savaş teknolojilerinin kullanımıyla yüksek güvenlikli bir hapishaneye dönüştürülmektedir. Küresel panoptikon, iktidarın toplumları mahkûm ettiği kara-ütopyadır.

Su Yayınevi Kitaplar

Felsefe Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...