İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi

Yazar :Doç. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU
Editör :
Yayına Hazırlık :
Türü :Araştırma
Ebadı :
Sayfa :
Yayın Tarihi :
Baskı :
ISBN :
Fiyat :

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuklarda uygulanmasını, Sözleşme’nin 1. maddesi uyarınca taraf devletlerin Sözleşme haklarını tanıma ve koruma yükümlülüğünün ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek gerekiyor. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Sözleşme hukuklarının uygulayıcısı olduğu kadar, yaratıcısı da. Bu anlamda, sözleşme hukukunun, Sözleşme’nin iç hukuktaki yerinden bağımsız olarak iç hukuka aktarılmasının en etkili yolu, ulusal yargı yerlerinin "Yerel Sözleşme Mahkemeleri" rolü oynaması. Ulusal yargı yerleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi arasında kurulacak hukuksal iş birliği, iç hukukların Sözleşme hukukuna uyumu sağlamanın yanı sıra Sözleşme yargıcı açısından da bir geri-besleme kanalının oluşmasına imkan sağlayacak.

Su Yayınevi Kitaplar

Araştırma Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...