Terekemeler Karapapaklar

Yazar :Zihni Papakçı
Yayın Hazırlık :SU YAYINEVİ
Baskı :1. BASKI
Basım Tarihi :2010
Kapak Tasarım :Hayalgücü Tasarımevi
ISBN :978-975-6709-88-7
Fiyat :10
Stok :50

Terekeme Karapapaklar Kafkas halklarındandır. Kafkas halkları tarihsel süreçte birbirleriyle sosyo-kültürel ve etnik karışımlarla yoğrulmuştur. Bu açıdan Kafkas halklarını ve etnik yapılarını değerlendirmeden Terekeme Karapapaklar için doğru bilgiler ver¬mek olanaksızdır. Bugüne değin Terekeme Karapapaklar için söylenenler, yazılanlar ise yan¬lı, çarpıtılmış olarak ortaya konmuş, önemli olgu ve olaylar gözden kaçırılmıştır. Bu çalışma bir yerde de bu dengesizliği biraz olsun dengelemek için yazıldı.

Su Yayınevi

Tarih Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...