ŞEYH BEDREDDİN

Yazar :Ernst Werner
Yayın Hazırlık :Barış Çoban
Baskı :
Basım Tarihi :
Kapak Tasarım :
ISBN :975-6709-51-0
Fiyat :
Stok :1000

TARİH ÜTOPYA İSYAN
ŞEYH BEDREDDİN
(YAŞAMI, FELSEFESİ, İSYANI)
Hazırlayan: BARIŞ ÇOBAN
Yazarlar: ERNST WERNER
Simavnalı Şeyh Bedreddin Mahmud Rumî (1359-1420), yalnız Türkiye devrim tarihinin değil, bütün insanlık için sosyal devrim tarihinin en ilgi çekici büyük kahramanıdır: Şeyhin zamanına dek medeniyetler, dıştan gelme barbar akınlarının tarihsel devrimi ile yıkılırlardı. Şeyhin zamanındaki Aksak Timur akını o çeşit dıştan yıkıcı tarihsel devrimlerin en sonuncusuydu. Sosyal devrim imkânsız olduğu için muazzam bir medeniyetin yıkılışı antika destanlarda “tufan”, dinlerde “kıyamet” adını alıyordu. Şeyh Bedrettin bu şuursuz medeniyet yıkılışları yerine, insanlığın biricik ve sürekli gelişimini sağlayacak şuurlu devrimi, başka deyimle: Tarihsel devrim yerine sosyal devrimi geçiren en şuurlu ve en orijinal büyük devrimcidir. O bakımdan, sosyal devrimler çağı demek olan modern çağın ilk en önemli müjdecisidir.

Su Yayınevi

İnanç Kategorisi Vitrindeki Yayınlarımız...